Kuhellaren omkring 1960
Det var husdyrhold p Ingy helt til midten av 60-tallet.
Sauer, kyr og geiter for det meste.
Flott kulturlandskap som n gror mer og mer igjen