Elever utenfor Vikran skole før krigen.
Skolen ble ikke gjenoppbygd