Inga før Knut Hesten bygde nytt fiskebruk
Bildet er antagelig tatt på slutten av 80-tallet