Før krigen drev Jens Kristian Nibe handel på Gåsnes.
Omkring 1960 kjøpte Thesen fra Reine i Lofoten bruket.
Virksomheten ble avviklet i 1970-åra.