Informasjon om Ingøy

Tilbake

Viktige telefonnumre

Ingøy Fisk: 78 42 53 00
Servicetilbud: bunkers (begrenset), is, egnebuer, dusj, klesvask

Krambua (landhandel/kaffekrok/tipping/postfilial)
78 42 59 34/78 42 31 84 (for fiskere etter åpningstid: 992 72 902)
Åpningstider:11.00 - 13.00 samt 17.00-18.00 (hverdager) 11.00 - 13.00 (lørdager)

Garnmontering: 419 33 378. Også agent for Mørenot og REFA

Skipsekspedisjon/kartering/ruter m.v.:  481 99 927
Også bestilling av signalanløp og ruteopplysning

Lege (Havøysund):78 42 46 00

Hjertestarter/førstehjelp: 481 99 927/992 72 902


Praktiske opplysninger

Søppelavtale fiskebruk (båter som leverer fast får utlevert sekk)
Spillolje: kontakt fiskebruket for levering.

Kommunikasjon: Mobiltelefon: God dekning for Telenor-abonnenter, noe svakere for NetCom.

TV: Digitalt bakkenett, god dekning. Delvis paraboldekning

Internett: Ice stedvis bra, men varierende dekning

Satelitt-TV. Kun dekning nærmest molo.

Almenningskai: Kan brukes utenom ruteanløpene

Fruholmen fyr: Automatisert (ikke bemannet)


Anløp lokalbåt Ingøy

Vinter/vår 2010 (gjelder t.o.m. 30.mai 2010)

MANDAG 0650* 1545
TIRSDAG 1045* 1545
TORSDAG 0650* 1545
FREDAG 0915 1745 + 2240*
SØNDAG 1230 1545*


Vanligvis er det hurtigbåten ”Kobbøy” som anløper Ingøy. Fartøyet har en løftekapasitet på om lag 1 700 kg (bil) – tar opptil 4 biler + last og passasjerer
Fortøyning ved almenningskai ikke tillatt ved anløp (hurtigbåten trenger ca 30m kai)

*=signalanløp (til 28. mai) tlf. hurtigbåt Kobbøy: 489 94 325
For bestilling signalanløp og kartering av gods – kontakt ekspeditør på tlf. 948 46 179


Generelle fakta om Ingøy

Ingøy har 20 fastboende, 1-10 skole, butikk, post, fiskebruk, garnmontering, skipsekspedisjon, kirke, vannverk, 12 km. vei og hurtigbåt med 11-13 ukentlige anløp.


Hvis noen av dere kan tenke seg å flytte hit – vil vi i grendelaget være behjelpelig med praktiske råd og hjelp. Vi er spesielt interessert i familier med barn. Ingøy er et trygt og godt sted både for barn og voksne.
Øya er liten men med kystens beste fiskeplasser for torsk.


Ellers er det gode rekreasjons-muligheter for de som er glad i natur. Unik skjærgård med rikt fugleliv samt gode multemyrer.

Miljøet er lite, men aktivt. Det er investert store summer her ute både i offentlig og privat regi de senere år.
 

Flytebrygge med gjesteplasser og strøm. Etablerte bedrifter innenfor havfiske.



KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON
Åge 926 61 926 - Monica 419 33 378