Norways National Day 17.05.08

Bilder av mine 3 barn/ Photo of my 3 children

Lotte Ariell 6 ½ år/years old.

Lise Mariell 8 år/year  & Kim Alexander "Kimme" 4 år/year.

Min pappa Hans Ivar og min eldste datter Lise Mariell/ My father Hans Ivar and my oldest daugher Lise Mariell.

Kim Alexander "Kimme" 4 år/years old.

Lotte Ariell 6 ½ år/years old.

Lotte Ariell`s mange ansikter/ many faces.

Kim Alexander "Kimme" 4 år/years old.

Lise Mariell, Lotte Ariell & Kimme.

 
Ny side 0