Meritter Shazzy Oppdateringer på Kjersti`s Shih Tzu sider

Helse/Health

Eye results

30.09.17 Afghansk Mynde Eyes: Free = All Clear

N Ch Awbari Chocolate Storm "Windy"

30.09.17 Afghansk Mynde Eyes: Free = All Clear DKJV-16 NordJV-16 Ingenue Prinze Ardashir "Louie"
20.11.16 Basenji Eyes: Free = All Clear North Exotic Born 2 Love You "Kiara"
06.11.16 Shih Tzu Eyes: Free = All Clear BIS N SE FI Ch North Exotic The Only 1 Made 4 Fame "Zipper"
06.11.16 Shih Tzu Eyes: Free = All Clear R JC BG JCh FI PK PH SL MA CH CO BG CY CR TW MD UK N Ch  Zhu-Ming`s Big Boss 2 North Exotic "Boss"
06.11.16 Lhasa Apso Eyes: Free = All Clear BPIS PK SL PH BG CY MA CH CO TW MD UK Ch BSW-13 FI SE N Ch Chic Choix Diamella I`m Happy "Happy"
06.11.16 Lhasa Apso Eyes: Free = All Clear C.I.B* RO PK SL PH BG CY MA CH CO TW MD UK N FI Ch Chic Choix One Over The Eight "CiCi"
06.11.16 Lhasa Apso Eyes: Free = All Clear Multi BIS C.I.B* Ch N FI LT PL Ch PL Grand Ch CO JCh BG JCh CY JCh BSW-13 BSJW-13 PLW-17 HeW-17 PLCW-18 EUW-18 Diamella King Of North Exotic "King"
06.11.16 Lhasa Apso Eyes: Free = All Clear Tza-Ma`s Born To Be Somebody "Toby"
06.11.16 Basenji Eyes: Free = All Clear N SE FI Ch North Exotic Born 2 Succeed "Lucky"
06.11.16 Basenji Eyes: Clear, Corneadystrofi BPIS N SE Ch North Exotic All I Ever Wanted "Isabell"
06.11.16 Basenji Eyes: Clear, Corneadystrofi BPIS North Exotic All I Do Is Win "Beauty"
06.11.16 Basenji Eyes: Free = All Clear PK SL PH BG CY MAL CHI CO CR TW UK MD SE FI Ch Faraoland Christmas Cracker "Fox"
06.11.16 Basenji Eyes: Free = All Clear

C.I.B N GBZ SE R Ch R.Ch.L CY AZ BG TY UK PH MD Ch BG Grand Ch BSW-12 GE Balkan PK SL MA CH CO TW Ch BSW-13 Faraoland Va Todo Al Ganador "Amigo"

(19.06.10)
07.08.15 Basenji Eyes: Clear, PPM Iris-Iris VDH-Europajugendsieger 2014, Frühjahrs-Jugendsieger 2014, Bundessieger 2014, 2015 C.I.B DK SE R Ch R.Ch.L Dt Ch VDH North Exotic All Time Favourite "Lisa"
19.06.10 Basenji Eyes: Clear, PPM Iris-Iris PBIS Multi BIS C.I.B NO SE FIN GBZ CH GBZ JCh R CY AZ BG TY UA PH MD Ch BG Grand Ch GE Ch  Faraoland Beatrix Potter "Bea"
(20.11.08)
08.10.06 Basenji Eyes: Free = All Clear N GBZ Ch Vicita`s Just Matter of Time "Justin"
 
Persisterende pupillmembran (PPM)
Hunder med små forandringer med strenger som krysser over pupillåpningen kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis parres med hund uten tilsvarende forandringer. Dette gjelder alle raser. Hunder med forandringer som affiserer synet bør ikke brukes i avl
 I begynnelsen av svangerskapet, før den trettende dagen, blir øyets linse næret av blodårene som kobles til glasslegemet arterien. Deretter får også øyets linse næring fra Tunica Vasculosa lentis, TVL. På ca 45 drektighetsdag starter glass kroppens arterielle system å forsvinner og TVL starter alene med å forsyne øyet med næringsstoffer. TVL er igjen til den 14. dagen etter fødselen. Blodstrømmen er da bremset og til slutt avtar helt og TVL brutt ned. I mange raser vil ikke TVL forsvinne  på om den 14. dagen i livet, men forblir selv ved 2-4 måneders alder. TVL som gjenstår etter den 14. dagen i livet, PPM, (Persistent Pupillary Membrane), bestående pupillen membran. I mange tilfeller forsvinner den helt før hunden fylte 6 måneder. PPM kan avta gradvis også etter 6 måneders alder.
PPM forekommer i alle former og i varierende grad, kan de være svært utbredt og blir sett med det blotte øye, eller de kan være svært mild og bare observer med et forstørrelsesglass eller oftalmoskåp.
PPM forårsaker ikke hunden noen smerte og den kan leve med sin PPM i år.
Bare i svært alvorlige tilfeller PPM forårsake grå stær.
PPM er ikke en sykdom. PPM anses å være arvelig på Basenji men arvgangen er ikke kjent.
PPM forekommer i ca 50% av våre Basenjis.
PPM kan deles inn i fire forskjellige kategorier:
-Grad 1: membranen (strengene) er kun festet i iris. (Strengene går fra Iris- Iris.)
-Grad 2: membranen (strengene) er festet i iris og linsen. (Strengene går fra Iris-linsen)
-Grad 3: membranen (strengene) er festet i iris og hornhinnen. (Strengene går fra iris-hornhinnen)
-Grad 4: hunden har en kombinasjon av gradene nevnt foran. (Mye strenger på kryss og tvers)
De Norske smådyrpraktiserende veterinærers forening og Norsk Basenji Klubb har ingen restriksjoner med avling på PPM, og driver kun med kartlegging. NBK anbefaler allikevel at man ikke dobler feil. Dvs. at man ikke skal pare to dyr som begge har PPM.
Corneadystrofi
Corneadystrofi er uklare avleiringer i hornhinnen av gråhvide, krystallinske eller metalliske uigennemsigtige korn, som kan bestå av fettsyrer, kolesterol eller kalcium. Disse forandringene i hornhinnen er synlig med det blotte øyet, men i de fleste tilfeller vil de ikke utvikle seg til større uklarheter. 
Hunder med Corneadystrofi kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis parres med hund uten lidelsen.

Patellar Luxations
06.11.16 Shih Tzu  Free= 0/0 BIS N FI SE Ch North Exotic The Only 1 Made 4 Fame "Zipper"
06.11.16 Shih Tzu  Free= 0/0 N FI SE Ch North Exotic The 1 Made 4 Victory "V-Sign"
06.11.16 Shih Tzu  Free= 0/0 N FI Ch North Exotic The 1 Made 4 Show "Showy"
06.11.16 Shih Tzu  Free= 0/0 North Exotic The 1 Made 4 You "Juni"
06.11.16 Shih Tzu  Free= 0/0 R JC BG JCh FI PK PH SL MA CH CO BG CY CR TW MD UK N Ch  Zhu-Ming`s Big Boss 2 North Exotic "Boss"
06.11.16 Shih Tzu  Free= 0/0 Saffron Sherhy Only 4 North Exotic "Cuba"
06.11.16 Lhasa Apso  Free= 0/0 BPIS PK SL PH BG CY MA CH CO TW MD UK Ch BSW-13 FI SE N Ch Chic Choix Diamella I`m Happy "Happy"
06.11.16 Lhasa Apso  Free= 0/0 C.I.B * RO PK SL PH BG CY MA CH CO TW MD UK N FI Ch Chic Choix One Over The Eight "CiCi"
06.11.16 Lhasa Apso  Free= 0/0 Multi BIS C.I.B* Ch N FI LT PL Ch PL Grand Ch CO JCh BG JCh CY JCh BSW-13 BSJW-13 PLW-17 HeW-17 PLCW-18 EUW-18 Diamella King Of North Exotic "King"
 
Patellaluksasjon
Patella, dvs. kneskålen, skal normalt ligge i patellafuren rett foran på bakbeinet, på høyde med kneleddet. Kneskålen skal ikke kunne skyves ut av patellafuren.Med patellaluksasjon menes den tilstand da patella ikke lenger ligger stabilt på plass. Den glipper mer eller mindre lett ut av stilling, den lukserer.
Dette kan skje på innsiden av kneleddet - medialt, eller på utsiden - lateralt.
Grad 0 Normal (fri for patellaluksasjon)

Grad 1 Patella ligger på plass, men kan lukseres (trekkes helt ut av stilling) manuelt. Den glipper spontant tilbake til normalt leie.

Grad 2 Patella lukseres lett manuelt eller spontant. Den er luksert mye av tiden men kan reponeres (plasseres tilbake i normalt leie).
Grad 3 Patella er permanent luksert og kan ikke reponeres.
Hovedregelen med avl er at hunder med patellaluksasjon grad 2, 3 og 4 skal ikke brukes i avl.
Hunder med grad 1 kan brukes i avl hvis den andre er fri for patellaluksasjon.
Vi avler kun frie hunder, altså grad O/O, på hunder av raser som er kjent for å kunne ha patellalukasjon.

Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA)
14.08.13 DNA test: Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal PBIS N SE Ch North Exotic All I Ever Wanted "Isabell"
14.08.13 DNA test: Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal PBIS North Exotic All I Do Is Win "Beauty"
14.08.13 DNA test: Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal PK SL PH BG CY MAL CHI CO CR TW UK MD SE FI Ch Faraoland Christmas Cracker "Fox"
14.08.13 DNA test: Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal PBIS Multi BIS C.I.B NO SE FIN GBZ CH GBZ JCh R CY AZ BG TY UA PH MD Ch BG Grand Ch GE Ch  Faraoland Beatrix Potter "Bea"
14.08.13 DNA test: Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal

C.I.B N GBZ SE R Ch R.Ch.L CY AZ BG TY UK PH MD Ch BG Grand Ch BSW-12 GE Balkan PK SL MA CH CO TW Ch BSW-13 Faraoland Va Todo Al Ganador "Amigo"

Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal by parents ("Amigo" & "Bea") Litter 2: North Exotic Born 2 Survive "Cero"
Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal by parents ("Amigo" & "Bea") Litter 2: N SE FI Ch North Exotic Born 2 Be Wild "Scott"
Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal by parents ("Amigo" & "Bea") Litter 2: N SE FI Ch North Exotic Born 2 Succeed "Lucky"
Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal by parents ("Amigo" & "Bea") Litter 2: North Exotic Born 2 Love You "Kiara"
Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal by parents ("Amigo" & "Bea") Litter 1: North Exotic All By Myself "Keeper"
Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal by parents ("Amigo" & "Bea") Litter 1: VDH-Europajugendsieger 2014, Frühjahrs-Jugendsieger 2014, Bundessieger 2014, 2015 C.I.B* DK SE R Ch R.Ch.L DT CH VDH North Exotic All Time Favourite "Lisa"
Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA): Clear/Normal by parents ("Amigo" & "Bea") Litter 1: North Exotic All 4 1 And One 4 All "Clara"
 
Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA):
PRA er en annen øyesykdom som forekommer hos basenjien. Symptomene på PRA er redusert mørkesyn og etter hvert nattblindhet. Det finnes to forskjellige former for PRA hos basenjien. Den ene kan man nå DNA teste for. Alle våre Basenji er enten gen testet, eller som et resultat av en Fri/Fri parring. Jeg avler kun på hunder med kjent status for Basenji Night Blindness/Progresisive Retinal Atrophy (PRA).
Siden det er 2 former for PRA, så må man fortsatt øyelyse hunden, da den likevel kan ha den andre formen, selv om den er fri for denne.
Clear/FRI: Individet vil aldri selv utvikle syndromet. Det vil heller ikke gi noen avkom med syndromet.
Bærer/Carrier: Individet vil aldri selv utvikle syndromet. Men vil kunne gi syndromet vidre i avl, så fremst den parres med en fri. Hvis den parres med en som allerede er Affisert eller bærer, så kan syke avkom forekomme.

DNA Direct test, Basenji, Fanconi
08.08.13 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Carrier
Litter 2: N SE FI Ch North Exotic Born 2 Be Wild "Scott"
08.08.13 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Carrier
Litter 2: North Exotic Born 2 Survive "Cero"
08.08.13 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Clear/Normal
Litter 2: N SE FI Ch North Exotic Born 2 Succeed "Lucky"
08.08.13 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Clear/Normal
Litter 2: North Exotic Born 2 Love You "Kiara"
27.11.12 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Clear/Normal
Litter 1: North Exotic All By Myself "Keeper"
27.11.12 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Clear/Normal
Litter 1: VDH-Europajugendsieger 2014, Frühjahrs-Jugendsieger 2014, Bundessieger 2014, 2015 C.I.B* DK SE R Ch R.Ch.L Dt Ch VDH  North Exotic All Time Favourite "Lisa"
27.11.12 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Clear/Normal
Litter 1: PBIS N SE Ch North Exotic All I Ever Wanted "Isabell"
27.11.12 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Carrier
Litter 1: PBIS North Exotic All I Do Is Win "Beauty"
27.11.12 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Carrier
Litter 1: North Exotic All 4 1 And One 4 All "Clara"
08.08.13 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Clear/Normal
PK SL PH BG CY MAL CHI CO CR TW UK MD SE FI Ch Faraoland Christmas Cracker "Fox"
05.01.12 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Clear/Normal
PBIS Multi BIS C.I.B NO SE FIN GBZ CH GBZ JCh R CY AZ BG TY UA PH MD Ch BG Grand Ch GE Ch  Faraoland Beatrix Potter "Bea"
05.01.12 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Clear/Normal
N GBZ Ch Vicita`s Just Matter of Time "Justin"
05.01.12 Test: Fanconi Syndrome
Results:
Carrier

C.I.B N GBZ SE R Ch R.Ch.L CY AZ BG TY UK PH MD Ch BG Grand Ch BSW-12 GE Balkan PK SL MA CH CO TW Ch BSW-13 Faraoland Va Todo Al Ganador "Amigo"

 
Fanconi Syndrom
Fanconi var den sykdommen Basenjioppdrettere rundt om i verden tidligere var mest bekymret for. Fanconi er kort forklart en dødelig nyresykdom. Ved Fanconi Syndrom blir viktige næringsstoffer som elektrolytter, amino syrer, bikarbonat, glukose og fosfat reabsorbert i nyrene, hvilket fører til at homeostasen forstyrres, og dette viser seg i en serie fysiske sykdomstegn hos det affiserte individet. Symptomer inkluderer polyuria (overdreven urinering), polydipsia (overdreven drikking), vekttap, muskeltap og myalgia (muskelsmerte). De reabsorberte næringstoffene skilles direkte ut i urinen, og tas dermed ikke opp i kroppen. Sykdommen kommer vanligvis når individet er mellom 5-8 år, men her går spennvidden helt fra 3-11 år.
Clear/FRI: Individet vil aldri selv utvikle syndromet. Det vil heller ikke gi noen avkom med syndromet.
Bærer/Carrier: Individet vil aldri selv utvikle syndromet. Men vil kunne gi syndromet vidre i avl, så fremst den parres med en fri. Hvis den parres med en som allerede er Affisert eller bærer, så kan syke avkom forekomme.
Heldigvis har vi nå fått en direkte DNA test som sier om hunden er fri for, bærer av, eller affisert av genet for Fanconi. Det er ikke lov å bruke dyr affiserte av Fanconi i avl. Bærere kan kun parres med frie for å unngå affiserte avkom.

Elbows/AD

04.07.18 Afghansk Mynde Free: 0/0 N Ch Awbari Chocolate Storm "Windy"
17.09.17 Afghansk Mynde Free: 0/0 DKJV-16 NordJV-16 Ingenue Prinze Ardashir "Louie"

Hips/ HD

04.07.18 Afghansk Mynde Hips: C/C N Ch Awbari Chocolate Storm "Windy"
22.09.17 Basenji Hips: A/A, Excellent/Free N SE FI Ch North Exotic Born 2 Succeed "Lucky"
22.09.17 Basenji Hips: B/B, Good/Free PBIS North Exotic All I Do Is Win "Beauty"
08.09.17 Afghansk Mynde Hips: B/B, Good/Free DKJV-16 NordJV-16 Ingenue Prinze Ardashir "Louie"
08.09.17 Basenji Hips: A/A, Excellent/Free North Exotic Born 2 Love You "Kiara"
19.10.16 Basenji Hips: B/B, Good/Free PBIS N SE Ch North Exotic All I Ever Wanted "Isabell"
30.08.16 Basenji Hips: A/A, Excellent/Free

PK SL PH BG CY MAL CHI CO CR TW UK MD SE FI Ch Faraoland Christmas Cracker "Fox"

22.04.10 Basenji Hips: A/A, Excellent/Free

C.I.B N GBZ SE R Ch R.Ch.L CY AZ BG TY UK PH MD Ch BG Grand Ch BSW-12 GE Balkan PK SL MA CH CO TW Ch BSW-13 Faraoland Va Todo Al Ganador "Amigo"

08.12.08 Basenji Hips: A/A, Excellent/Free PBIS Multi BIS C.I.B NO SE FIN GBZ CH GBZ JCh R CY AZ BG TY UA PH MD Ch BG Grand Ch GE Ch  Faraoland Beatrix Potter "Bea"
26.04.07 Basenji Hips: A/A, Excellent/Free N GBZ Ch Vicita`s Just Matter of Time "Justin"
 
Hofteleddsdysplasi (HD)
HD er en utviklingsfeil i hofteleddene som kan angå ett eller begge hofteledd. Defekten består i at hofteskåla og lårhodet ikke passer til hverandre. 
Det dannes sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger. Det kan også oppstå unormal  slitasje inne i hofteleddet, som om igjen kan gi unormale trykkbelastninger på deler av leddet.Deler av leddbrusken kan slites bort og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å 
reparere de skadene som har oppstått. Det finnes ulike grader av denne defekten ‐ og røntgenavlesning av hofteleddene graderes etter 
følgende skala: Fri (A, B), svak (C), middels (D)  eller sterk (E) grad av HD.
 

 

Pedigree Bosse Pedigree "Justin" Ny side 1 Ny side 0 Ny side 0 Ny side 1 Ny side 1