Gamle bilder fra Ingøy
(klikk på bildene for større versjon)

Bildene på denne og neste side er utlånt av Finnmark Dagblad

 

         

 

          

           

           

         

         

                                     

          

         

           

   (klikk på bildene for større versjon)

Forrige side

Neste side

Tilbake til hovedsiden