Gamle bilder fra Ingøy
(klikk på bildene for større versjon)

Samtlige bilder er utlånt av  Måsøy museum

              

          

           

         

         

          

          

 

         

          

             

            

               

           

(klikk på bildene for større versjon)

Side 2

Tilbake til hovedsiden